Design a site like this with WordPress.com
Get started

Na Miss Colombia Ka Ba?

‘Yung tipo na akala mo ikaw na ‘yung puputungan ng korona…

‘Yung tipong akala mo ikaw ang mag-uuwi ng grand prize…

‘Yung tipong akala mo ikaw si Jack ng “Titanic” at sisigaw ng “I’m the King of the world!”

‘Yung tipong akala mo ikaw ‘yung huling hahalakhak…

‘Yung tipong akala mo ikaw na ang uubos ng masarap na ulam kasama ng bandehadong kanin…”

Pero ang na sa’yo koronang tinik…

walang papremyong binigay

Hindi ka si Leonardo di Carpio at sobrang malayo ang mga hitsura nyo

Kinabag ka kakatawa

Naubos ‘yung ulam at marami pang natirang kanin…

Saan ka ngayon pupunta? Nganga.

If you expect nothing from somebody, you were never get disappointed.”

Sa dinami rami ng mga bagay na pwede mong asahan, subukan mong pigilan.

Ang magagawa mo lang ay gawin ang mga kaya mong gawin. At depende na sa’yo kung matatalo ka o mananalo. Tanggapin na wala na ito na kahit mahirap bitawan, kailangan mong panindigan. Lumakad kahit walang makita, piringan mo ang ‘yong mga mata. Subukan mong lumakad mag-isa, tanggapin na walang wala ka ng pag-asa. Minsan kung kailan ka nakasubsob sa lupa, doon ka may pagkakataong tumingala.

Hindi ka nag-iisa. Maaring sa pagbabasa mo nito, may isang taong sa kabilang panig ng mundo, parehong oras, nakatitig din sa blog ko tapos pareho kayong nag-e emo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close