Design a site like this with WordPress.com
Get started

Backspace

Malayang naglalakbay ang mga tipa ng aking mga daliri sa puting pahinang ito.

Walang patutunguhan na animo isang paslit sa gitna ng nanahimik at madilim na daan.

Gabay lang ng aking lutang na isip kasabay ang unti-unting pagsungaw ng mga titik ngunit walang laman.

Sulat.

Bura.

Sa makabagong panahon, ako ay isang kaluluwang nabilanggo sa kahapon. Madalas ay wala ang diwa sa ngayon na para bang ako ay nabubuhay noon.

Lutang ang isip.

Sa aking pagpikit, maraming ideyang kumakapit na para bang milyong larawang nagsusumiksik sa aking gunita na kahit nakadilat at nakikipag-usap ay wala.

Idlip.

Nais kong pumikit at sa kawalan ay tangayin ng umiikot na dilim nang tuluyang matagpuan ang kapayapaan ng isip.

Sa ingay ng mundong ito, sana’y may isa na maririnig ako na kahit puno ng malalabong sulat ang kwadernong ito ay wala ng dapat ipaliwanag pa.

Tinta sa tinta, papel sa papel.

Katahimikan.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close